Elméleti Fizika Szeminárium

Előadó: Barna Imre Ferenc (MTA Wigner FK)
Cím: Nemlineáris parciális differenciálegyenletek önhasonló analízise

Kivonat
Előadásom során bemutatom az önhasonló Ansatz-ot amelynek használata egy erős és célravezető módszer gyakorlatilag mindenféle nem-lineáris parciális differenciálegyenlet analízisében. Az Ansatz teljesítőképességét egy áramlástani és egy nemlineáris elektrodinamikai példán mutatom meg.

Hozzászólás