Intézeti szeminárium

Tisztelt Oktatók, Hallgatók! A következő intézeti szeminárium: 2016. április 26. (kedd) 14:00 Helyszín: Ketskeméty-terem Előadó: Dr. Erdélyi Miklós, ( SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék). Cím: : Multimodális optikai nanoszkópia: fejlesztések és alkalmazási lehetőségek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Péter Viktória Tanulmányi felelős Absztrakt: Az optikai mikroszkópiai módszerek térbeli feloldását az alkalmazott fény diffrakciója limitálja, ami a látható tartományban a > 250nm-nél nagyobb struktúrák leképezését teszi csak lehetővé. Az elmúlt években számos szuperrezolúciós módszert (STORM, STED, SIM) javasoltak és fejlesztettek ki a fluoreszcens mikroszkópok térbeli feloldásának javítására. Az előadás a lokalizációs elven működő technikákra (STORM, PALM, dSTORM) fókuszál. Az elméleti háttér mellett a Szegeden működő rendszer fejlesztése és alkalmazása során összegyűlt kísérleti tapasztalatok kerülnek bemutatásra.

Hozzászólás