Intézeti szeminárium

Tisztelt Oktatók, Hallgatók!

A következő intézeti szeminárium: 2016. április 26. (kedd) 14:00
Helyszín: Ketskeméty-terem
Előadó: Dr. Erdélyi Miklós, ( SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék).
Cím: : Multimodális optikai nanoszkópia: fejlesztések és alkalmazási
lehetőségek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Péter Viktória
Tanulmányi felelős

Absztrakt:
Az optikai mikroszkópiai módszerek térbeli feloldását az alkalmazott fény diffrakciója limitálja, ami a látható tartományban a > 250nm-nél nagyobb struktúrák leképezését teszi csak lehetővé. Az elmúlt években számos szuperrezolúciós módszert (STORM, STED, SIM) javasoltak és fejlesztettek ki a fluoreszcens mikroszkópok térbeli feloldásának javítására.
Az előadás a lokalizációs elven működő technikákra (STORM, PALM, dSTORM) fókuszál. Az elméleti háttér mellett a Szegeden működő rendszer fejlesztése és alkalmazása során összegyűlt kísérleti tapasztalatok kerülnek bemutatásra.

Hozzászólás