SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

Előadó:
Dr. Geretovszky Zsolt, egyetemi docens,
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Cím: A szikrakisüléses nanorészecske generátor:
kihívások, alaptudományi kérdések és válaszok.

Időpont: 2016. 05. 03 (kedd), 14-15 h

Helyszín: SZTE TTIK, Ketskeméty-tanterem,
Szeged, Tisza Lajos körút. 84-86.

Absztrakt:
A szikrakisüléses nanorészecske generátorban két elektród között nagyfeszültségű és -áramú elektromos szikrákat hozunk létre kontrollált gázkörnyezetben. Az elektródok között létrejövő plazmából, annak lehűlése során, gázfázisban diszpergált nanorészecskék keletkeznek. S bár nanorészecskék szikrakisüléssel történő előállítása műszaki értelemben nem különösebb kihívás, a nanorészecskék keletkezését eredményező folyamatok megértése tudományos igényességgel csak akkor lehetséges, ha a szikra plazma nanoszekundumos időskálán traziens folyamatait is vizsgálni tudjuk.
Az előadásban bemutatom az alapkutatási céllal épített szikragenerátorunkat, a generátor működésének leírásához használt diagosztikai eljárásokat, illetve a szikragenerátorban lejátszódó folyamatok megismerése terén elért néhány fontosabb eredményünket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Hozzászólás