SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

Előadó: Dr. Geretovszky Zsolt, egyetemi docens, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Cím: A szikrakisüléses nanorészecske generátor: kihívások, alaptudományi kérdések és válaszok. Időpont: 2016. 05. 03 (kedd), 14-15 h Helyszín: SZTE TTIK, Ketskeméty-tanterem, Szeged, Tisza Lajos körút. 84-86. Absztrakt: A szikrakisüléses nanorészecske generátorban két elektród között nagyfeszültségű és -áramú elektromos szikrákat hozunk létre kontrollált gázkörnyezetben. Az elektródok között létrejövő plazmából, annak lehűlése során, gázfázisban diszpergált nanorészecskék keletkeznek. S bár nanorészecskék szikrakisüléssel történő előállítása műszaki értelemben nem különösebb kihívás, a nanorészecskék keletkezését eredményező folyamatok megértése tudományos igényességgel csak akkor lehetséges, ha a szikra plazma nanoszekundumos időskálán traziens folyamatait is vizsgálni tudjuk. Az előadásban bemutatom az alapkutatási céllal épített szikragenerátorunkat, a generátor működésének leírásához használt diagosztikai eljárásokat, illetve a szikragenerátorban lejátszódó folyamatok megismerése terén elért néhány fontosabb eredményünket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Hozzászólás