Fizikus teaház

A Mafihe SzHB szeretettel meghív minden érdeklődőt Fizikus Teaházára.

Előadó: Dr Hopp Béla
Cím: Nanostruktúrák, nanorészecskék előállítása lézeres besugárzással

Időpont: 2013.11.28. csütörtök, 19:00

Helyszín: Budó Ágoston tanterem (Dóm tér 9.)
Hozzatok magatokkal bögrét! Lányok süssetek sütit!

Absztrakt:
A femtoszekundumos lézerek nagypontosságú mikromegmunkálást tesznek lehetővé még a nagy hővezetési tényezővel rendelkező fémek esetén is, azonban a megmunkált felületek nagyfelbontású elektronmikroszkópos vizsgálatai kimutatták, hogy bizonyos paramétertartományon a kezelt felületeken olyan nanométeres mérettartományú struktúrák alakulhatnak ki, melyek nagymértékben lecsökkentik a besugárzott felület reflexióját. Ezen abszorpció növekedést fémek széles skálája esetén kimutatták, mint pl. arany, platina, volfrám, titán-ötvözetek, alumínium, acél. Spektroszkópiai mérések szerint a kialakuló, a céltárgy anyagától függően nagyfokú rendezettséget, vagy épp véletlenszerű elrendeződést mutató nano- és mikrostruktúrák jelenléte miatt a kezelt felületek abszorpciója elérheti a 90-95%-ot az UV, a látható és a közeli infravörös tartományon egyaránt. A fény hullámhosszánál kisebb méretű nanostruktúrákon történő fényszórás/reflexió nagymértékben függ azok méretétől és alakjától, kialakulásukat befolyásolják a céltárgy és a lézerimpulzus tulajdonságai. A „fekete fémek” a tudomány és az ipar számos területén alkalmazhatók lehetnek széles hullámhossz-tartományú abszorbensként, melynek egyik fő előnye, hogy a reflexiómentesítéshez nem kell valamilyen más anyagú bevonatokat felvinni a céltárgy felületére, hanem maga, az akár eredetileg nagy fényvisszaverő-képességű munkadarab anyagában sötétíthető. A témában ez idáig megjelent számos tanulmány ellenére a nanostruktúrák kialakulásának folyamata és a fényelnyelődés mechanizmusa még nem teljes részletességében ismert. Jelen kutatásunk egyik célja ezen mintázatok kialakulása és a reflexiós tulajdonságok változása közötti kapcsolat vizsgálata három nemesfém esetén (réz, ezüst és arany) különböző lézer paraméterek alkalmazása mellett.

Hozzászólás