Teaház – 02.27.

teahaz_odinA Mafihe SzHB sok szeretettel meghív Titeket a február 27.-én tartandó fizikus teaházára 18.00-tól a Budó Ágoston terembe (Dóm tér 9)! Facebook
Előadó Dr. Gabriella Kecskeméti
Előadásának címe: Bioszenzorok és alkalmazásaik
Az elmúlt évtizedek egyik jelentős kutatási területe a szenzorika. Az előadás témája nem csak kizárólag fizikai jellegű, hanem számos tudományág, tudományterület érintett a szenzorok alkalmazásában. Ezek a tudományterületek a lézerfizika, elektronika, biológia és az orvostudomány. Különböző típusú és rendeltetésű érzékelők megtalálhatóak a mindennapi élet számos területén, mint pl.: közlekedés, környezetszennyezés, élelmiszeripar, orvostudomány. A bioszenzorokban nagy lehetőség rejlik és különböző felhasználási területeket kínálnak. Előnyei a megvalósíthatóság relatív alacsony költsége, nagy érzékenység, szelektivitás, mobilitás; csökkenthetik az analízisidőt és a vizsgálatok költségeit. A szenzorok fejlesztését legfőképp a szelektivitás növelése motiválta, melyek a környezeti és az orvosi diagnosztika által támasztott igényeknek megfelelően váltak egy dinamikusan fejlődő kutatási területté. Az előadáson szó esik az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén folyó impulzus lézerekkel előállított vékonyréteg kutatásokról, melyek a szenzorikához és az orvostudományhoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó alkalmazási lehetőségeket vizsgálják.
Megfelelő rétegek szenzoralapokra történő előállításával lehetőség nyílik bioszenzorok kialakítására. Az érzékenység és szelektivitás módosítható, fokozható az alkalmazott vékonyrétegek tulajdonságaival. A fluktuációval javított detektálás (FES) egy mérendő elektromos jel időbeni fluktuációját vizsgálja, segítségével növelhető a szenzorok érzékenysége. Az eljárást eddig csak gázok detektálására alkalmazták, de célunk a folyadék fázisú mintákra történő alkalmazhatóság vizsgálata is.
Várunk mindenkit szeretettel!
Bögrét hozzatok, lányok süssetek sütit!! 🙂

Hozzászólás